چهارشنبه ۱ام آبان ۱۳۹۸

سمن ها و نظارت

❇️ حقوق تشکل ها
✅ تکالیف شوراهای توسعه و حمایت از تشکل ها

🔻 سوال:
۱- آیا هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد یا همان شورای توسعه و حمایت از تشکل ها می تواند بدون دعوت از سازمان های مردم نهاد و یا شنیدن دفاعیات آنها، اخطار کتبی برای یک موسسه صادر نمایند؟

🔸 پاسخ:
✅ بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ و به استناد ماده ۳۴ تصویب نامه مذکور، شورای توسعه و حمایت
👈به هیچ عنوان حق ندارد👉
۱- بدون دعوت از تشکل
۲- بدون شنیدن دفاعیات تشکل
اخطار کتبی و یا حتی شفاهی برای تشکل صادر کند.
❇️ همچنین به استناد تبصره ۲ همین ماده; دبیرخانه شورای ذیربط
👈موظف به دعوت👉
از تشکل در زمان رسیدگی به تخلف یا شکایت می باشد.
🔻 اگر شورای توسعه و حمایت از تشکل ها بدون دعوت و یا بدون شنیدن دفاعیات تشکل ها برای آنها تذکر کتبی یا شفاهی صادر کنند،
👈مرتکب تخلف شده👉
و موضوع برای تشکل ها قابلیت پیگیری در مراجع بالادستی را دارد.

۲- اگر پس از شنیدن دفاعیات نماینده تشکل، تخلف صورت گرفته توسط تشکل برای هیات نظارت یا همان شورای توسعه و حمایت محرز شود، این شورا برای چه کسی تذکر کتبی یا شفاهی صادر می کند(خود تشکل و یا نماینده تشکل حاضر در جلسه)؟؟

🔹 پاسخ:
✅ وظیفه این هیات یا شورا، نظارت بر فعالیت تشکل ها یا همان سازمان های مردم نهاد می باشد و این شورا
👈به هیچ عنوان حق صدور هیچگونه حکمی👉
برای نماینده و یا اعضا تشکل را ندارد و تنها باید برای تشکل مذکور اخطار کتبی صادر و ابلاغ کند.

۳- اگر اعضا تشکلی با شخصیت حقوقی(نمایندگی تشکل) مرتکب تخلف شوند و این تخلف برای شورای مذکور محرز شود، در چنین شرایطی این شورا می تواند برای آن فرد یا افراد(اشخاص حقیقی) تذکر کتبی یا شفاهی صادر کند؟؟

🔸 پاسخ:
✳️ این شورا تحت هیچ شرایطی حق صدور هیچگونه حکمی به صورت شفاهی و یا کتبی را برای اعضا و نمایندگان(اشخاص حقیقی) تشکل ها را ندارد،
🔹 حتی اگر فردی به علت داشتن نمایندگی تشکلی مرتکب تخلف شود، شخصیت حقوقی تشکل، تذکر کتبی دریافت می نماید و نه شخص حقیقی عضو تشکل.

۴- آیا می توان به رای و نظر شورای توسعه و حمایت اعتراض کرد؟؟

🔹 پاسخ:
✅ بله، به استناد تبصره ۱ ماده ۳۴ تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۶،
🔹 تشکل ها می توانند مراتب اعتراض خود را از تصمیم شورای شهرستان به شورای استان و از تصمیم شورای استان به شورای ملی ارائه کنند.

به قلم: عادل حکمت
شهروند داوطلب عضو شهروندیار

✅وبسایت رسمی موسسه:
shahrvandyarngo.ir

✅کانال تلگرام
@ShahrvandYarngo

✅پیج اینستاگرام
Instagram.com/shahrvandYarngo

UP

Template Design:Dima Group