پنج شنبه ۲۱ام آذر ۱۳۹۸

معاونت کارآفرینی و توان افزایی

این معاونت با هدف تحقق عدالت اجتماعی و با رویکرد توان افزایی اقدام به کارآفرینی و آموزش شیوه های کسب و کار در مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار جامعه هدف مینماید.

همچنین در این معاونت در حد توان به معضلات اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی پرداخته و سعی در کاهش و پیشگیری از آنها مینمائیم.

مسئولیت این معاونت را آقای مهدی فارسیجانی بر عهده داشته و آقای آرین پوربهنام نیز بعنوان مدیرکارآفرینی بطور تخصصی امور کارآفرینی را مدیریت مینمایند.

در قسمت ارتباط مستقیم سایت میتوانید با ایشان ارتباط برقرار کنید.

 

 

 

UP

Template Design:Dima Group