پنج شنبه ۲۱ام آذر ۱۳۹۸

معاونت حقوق شهروندی

حقوق شهروندی جزو اهداف و موضوعات اصلی شهروندیار است.

این معاونت فعالیت های شهروندیار در حوزه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ شهروندی را پیگیری و برنامه ریزی مینماید.

برنامه ها شامل دوره های آموزشی حقوق و فرهنگ شهروندی در سطوح مختلف، برگزاری همایش ها، نشست های حقیقی و مجازی، مشاوره، ارزیابی عملکرد دستگاه ها و دیگر فعالیت های مرتبط میباشد.

مسئولیت این معاونت را آقای محمد علی جنیدی بر عهده دارد.

در قسمت ارتباط مستقیم سایت میتوانید با ایشان ارتباط برقرار نمایید.

UP

Template Design:Dima Group